Werkgroep Driestruik

De werkgroep is een groep vrijwilligers die zich inzet voor het behoud en herstel van natuurwaarden in natuurgebied de Driestruik. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer, de gemeente Roermond en enkele particuliere eigenaren. De Werkgroep werkt in goed overleg en nauw samen met de eigenaren. De werkgroep maakt deel uit van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL).

We zijn een gezellige groep mensen met zeer uiteen lopende beroepen, interesses en kwaliteiten. Het beheer wordt uitgevoerd met handgereedschap. Daarnaast wordt er door enkele leden natuuronderzoek gedaan. Aan de hand van de resultaten volgen daaruit gewenste en / of noodzakelijke maatregelen, deze worden in overleg met de grondeigenaren, zo mogelijk door de leden zelf uitgevoerd.

P1040777 600
Serve en Wouter - fotograaf : Joost Geraets